Hornistkinja

Maša Tulić je rođena u Pančevu (Srbija). Osnovne i master studije horne završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Nenada Vasića. Magistarske studije završila je na Muzičkoj akademiji u Skoplju u klasi prof. Aleksandra Goševa. Predavala je u Muzičkoj školi Subotica i svirala sa orkestrima iz regiona.

Zaposlena je u Crnogorskom simfonijskom orkestru na poziciji IV horne. Bavi se pedagoškim radom u Umjetničkoj školi za muziku i balet ’’Vasa Pavić’’ u Podgorici, gdje predaje Hornu, Čitanje s lista i Kamernu muziku. Asistent je profesoru Goševu na Međunoradnom ljetnjem kampu za muzičare u Strumici (Sjeverna Makedonija), kao i na seminaru horne koji se već dvije godine održava u Podgorici.