Ugledni italijanski oboista i profesor Stefano Vezani pridružiće se mentorskom timu 12. izdanja Ljetnjeg kampa za kamernu muziku. Profesor Vezani predaje obou i kamernu muziku za duvačke instrumente u nekoliko muzičkih konzervatorijuma u Italiji. Istovremeno aktivno koncertira i snima za ugledne evropske izdavačke kuće.

Prije nego ga upoznate na kampu preporučujemo da pročitate njegovu bogatu umjetničku i pedagošku biografiju. Poželimo mu dobrodošlicu!

Stefano Vezzani biografija