Postoji ta mogućnost. Učesnici se mole da želju da na ovaj način učestvuju naznače na svojoj prijavi. Sa druge strane, procedura podrazumijeva da se instruktori kampa brinu oko repertoara i ansambala i određenim učesnicima dodjeljuju određene kompozicije i muzičare s kojima će svirati u grupi.

Očekujemo da će svi polaznici uzeti učešća u kamernom orkestru.

Tradicionalno, polaznici kampa nastupaju na dva finalna koncerta pred publikom, po završetku radionica. Na programu budu ona djela kamerne muzike na kojima su radili tokom kampa sa svojim mentorima, kao i orkestarska djela na kojima se radilo pod upravom dirigenta. Obično, prvi koncert bude na Cetinju, a drugi u Podgorici.

Za prijem na kamp nije predviđena audicija, što znači da zainteresovani polaznici ne treba da šalju audio ni video snimak. Ono što je moguće jeste da na aplikaciji predstave nivo svog znanja i iskustva.