Violistkinja

Vladislava Drašković,  diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Podgorici u klasi Dejana Mlađenovića. Svirala je u orkestru RTCG, a  kasnije u Crnogorskom simfonijskom orkestru, gdje je stalno zaposlena. Predavala je violu u muzičkim školama “Vasa Pavić” i “Andre Navarra” u Podgorici, i svirala u okviru  različitih kamernih sastava.

U nastavnom timu Ljetnjeg kampa za kamernu muziku na Ivanovim koritima bila je angažovana 2014. i 2015. godine.