Potvrđujemo prijem 7-10 dana nakon isteka roka za prijavljivanje.