Veoma sam srećan što sam pozvan na Ljetnji kamp 2018. Međunarodni kamp za kamernu muziku je započeo 2012. na osnovu privatne inicijative entuzijasta. Njegov uspjeh je bio toliko ohrabrujući da je, još uvijek sa mnogo privatne inicijative, Ljetnji kamp postao redovna institucija. Ubijeđen sam da će sedmo izdanje ponovo biti divno iskustvo za muzičare i njihove nastavnike, i da će vrijedno raditi i predstaviti sjajne završne koncerte.