Ljetnji kamp za kamernu muziku na Ivanovim koritima je jedan od stubova mog razvoja kao muzičara. Kao dugogodišnji polaznik, rastao sam i okusio čari kamernog muziciranja u svim oblicima i sastavima. Izuzetno poštujem organizatore ovog kampa zbog njihovog posvećenog rada. Ja sam možda čak i jedan od najvjernijih polaznika, tako da sam imao privilegiju da sarađujem i učim od svih mentora koji su nas podučavali na kampu. Teško je izdvojiti bilo koga jer su svi bitan dio mog napretka. Iskustva i druženje sa kampa ću zauvijek pamtiti i čuvati u svom srcu.

Luka Perazić, violinista, 2023.