Mislim da je Ljetnji kamp za kamernu muziku sjajan projekat. Mogao sam da sretnem odlične mentore i dobre prijatelje iz različitih zemalja. Zahvaljujući ljetnjem kampu poboljšao sam svoje sviranje veoma mnogo. Želim da dođem ponovo (bio sam već tri puta)!