Godišnji Ljetnji kamp za kamernu muziku i završni koncert učesnika bili su najljepši događaji ovog izazovnog karantinskog ljeta. Zapravo je i kamp vrsta karantina, ali u pozitivnom smislu. To je jedinstvena atmosfera, okružena pejzažom prirode, za postizanje najviših stvaralačkih dostignuća. Takve posebne karantine su bitne za svakog umjetnika. Dobro fizičko stanje i psihička stabilnost, kao i u sportu, su svojstvo muzičke aktivnosti. Svi učenici i nastavnici su imali jedinstvene uslove. Ljetnji kamp vam dozvoljava da privremeno izbjegnete stres, buku, brzinu i gužvu velikih gradova i omogućava vam da čujete tišinu koja je važna svima nama, a naročito mladim muzičarima, kao pauza u partituri. I u osnovi ove tišine, mogu da čuju nove muzičke nijanse i boje. Kamp smatram događajem od izuzetnog značaja za kulturu Crne Gore.

Dmitri Prokofiev, 2020.