violinista

Violinista Marko Simović  je počeo da uči violinu kod svog oca Igora Simovića, violiniste i dirigenta. Već sa 15 godina upisao je Muzičku akademiju na Cetinju i diplomirao sa najvišim ocjenama. Kao stipendista Vlade Crne Gore, magistrirao je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Nastavio je da se usavršava u zemlji i inostranstvu kod profesora: Emil Kamilarov, Dina Šnajderman, Irina Jašvili, Florijan Balaž, Sergej Kravčenko, Aleksandar Ostrovsky. U nekoliko navrata nastupao je sa gudačkim kvartetom “Rubicon”, pijanistima Nikolom Vučkovićem, Tatjanom Prelević, Bojanom Martinovićem, violinistima Romanom Simovićem, Miranom Begićem, Sergejem Smbatijanom, orkestrom Camerata Akademika i dr. Trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta umjetnosti u Novom Sadu. Nastupa na brojnim scenama i festivalima, kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Njemačkoj i Belgiji. Dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima. Jedan je od osnivača klavirskih trija Luminis i Triangulum.

Od 2003. aktivno se bavi pedagoškim radom, trenutno predaje violinu u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” u Podgorici. Od 2018. godine angažovan je u zvanju docenta za glavni predmet Violina na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U sezoni 2021/22, bio je gostujući koncertmajstor Crnogorskog simfonijskog orkestra i Sarajevske filharmonije.