Sa zadovoljstvom objavljujemo recenziju koju je napisala Džeki Barns, asistentkinja u muzičkoj produkciji Kamerate iz Mančestera, koja je ovog ljeta došla da predstavi program Kamerata u zajednici, zajedno sa Naomi Aterton, vođom horni u Kamerati iz Mančestera. Naša saradnja je započela na dobar način i spremni smo za nastavak.

Smješten u srcu Nacionalnog parka Lovćen, Ljetnji kamp za kamernu muziku održava se svake godine, pozivajući muzičare iz Crne Gore i cijele Evrope da se okupe i razmijene muzičke prakse i ideje. Tokom sedam dana muzičari vježbaju u različitim kamernim grupama izvodeći razne stilove i kompozitore. Kamp prima muzičare svih standarda i poziva profesionalne muzičare kao mentore muzičarima. Mančester Kamerata je imala zadovoljstvo da učestvuje u ovogodišnjem izdanju Ljetnjeg kampa za kamernu muziku, gdje smo održali niz radionica stvaranja muzike, a Naomi Aterton, vodeća horna u orkestru, nastupila je u Triju za klavir, violinu i hornu. Naše učešće je označilo sljedeću fazu u saradnji Velike Britanije i Crne Gore sa KIC-om, koja je započeta 2018. i ima za cilj da istraži pristupe participatornom stvaranju muzike u umjetnosti, obrazovanju i zdrastvu. Tokom Ljetnjeg kampa za kamernu muziku, Naomi Aterton je vodila tri radionice kreiranja muzike sa grupom mladih muzičara. Radionice su uključivale 15 do 20 mladih ljudi i njihove mentore u radu na improvizaciji, participatornoj praksi i muziciranju. Početna sesija je uključila uvod u metodologiju programa Kamerata u zajednici. Evo kako je to izgledalo:

• Upjevavanje (pjesme Bella mama i „zdravo“) okupljanje grupe i potvrda prisustva svih u stvaranju muzike – Vježbe ritma i tempa i „igra pažnje“ koje podstiču muzičare da se skoncentrišu, intenzivno rade i budu svjesni jedni drugih dok se smjenjuju u vođenju.

• Grupni rad na improvizaciji – stvaranje muzike sa samo dvije note i „iznenađenje“ u okviru tročlane/četvoročlane grupe – da bi se predstavio koncept međusobnog improvizovanja i zajedničkog stvaranja muzike. Druga sesija se fokusirala na improvizovanje u vođenju muzičke improvizacije, vodeći računa o svim prisutnim. Upotrebljavanjući zujanje kao osnovni sloj, učesnici su bili usmjereni da slobodno improvizuju u dorskom modusu, prolazeći “solo“ dio za svakog muzičara. Postepeno je uvedeno sljedeće:

• znakovi rukom za različite zvukove

•melodija iz Bartokovog violinskog dueta

• ritam iz Bartokovog violinskog dueta

Učesnici su zatim nastavili da se služe svim elementima da bi stvorili imrovizovano muzičko djelo.

Tokom i poslije sesije mnogi učesnici su govorili o slobodi koju su osjetili dok su improvizovali i promjeni u dinamici koja je bila očigledna u visokim nivoima energije. Mnogi su to smatrali posebno izazovnim i drugačijim od svega što su ranije radili. Uprkos tome, vladalo je pravo uživanje i interesovanje. Kroz ovu saradnju, Ljetnji kamp za kamernu muziku se uspješno angažovao s mladima i otvorio dijalog za poboljšanje pristupa umjetnostima i kulturnim mogućnostima za djecu i ugrožene grupe /ljude/ u Crnoj Gori. Umjetnost u velikoj mjeri ostaje otvorena za mali procenat Crnogoraca, s nekim ukorijenjenim zabludama da umjetnost nije za svakoga. Radionice i susreti su pružili prijeko potrebnu platformu za uvođenje pristupa u umjetnosti. Saradnja je uspješno okupila profesionalce i amatere kako bi zajedno razvili svoje vještine. Radionica je bila veoma dobro primljena, učesnici su se osjećali ohrabrenim da nauče više o metodama participacije i improvizacije. Pružali su siguran prostor za izražavanje i socijalnu interakciju među grupom, što se odrazilo na njihovo sviranje i postupke jednih prema drugima. Po završetku radionica učesnici su bili zadovoljni i ponosni, puni novostečenog samopouzdanja. Boravak u Crnoj Gori je omogućio Mančester Kamerati da razvije svijest o korisnom uticaju umjetnosti u sektorima kao što su obrazovanje i zdrastvo. Pokazujući vrijednost participatornog pristupa u stvaranja muzike, podstakli smo kulturne organizacije i profesionalne muzičare da razmotre novi pristup umjetnosti i kulturi u Crnoj Gori. Rezultat radionica je rasprava i sastanak oko buduće saradnje.

Ubuduće ćemo istražiti načine finansiranja koji će podržati saradnju na programima obuke za muzičare sa zapadnog Balkana. To će uključivati druženje sa muzičarima sa Muzičke akademije sa Cetinja, i razvijanje odnosa sa lokalnim školama, centrima i drugim važnim organizacijama poput britanske ambasade.