Pripreme za Ljetnji kamp za kamernu muziku su u toku. U saradnji s našim mentorima, i polaznicima napravili smo širok i raznovrstan muzički repertoar – muzika za različite sastave, od dua, trija, kvarteta, kvinteta do kamernog orkestra.
Ovo je dio repertoara koji ćemo učiti i svirati na kampu.
Dragi muzički kamperi, pripremite se!

**Duo
Georg Friedrich Händel/arr. Halvorsen: Passacaglia g-moll, za violinu i violončelo

Gabriel Faure: Svita Dolly op. 56, za klavir četvororučno

Edward German: Ciganska svita, za klavir četvororučno

Francis Poulenc: Sonata za dva klarineta

Vittorio Monti: Čardaš za violinu i klavir

***Trio

Johann Joachim Quantz: Sonata u c-molu za flautu, obou i klavir

Sergej Rahmanjinov:
Elegični trio za violinu, violončelo i klavir u g-molu br. 1

Johannes Brahms: Trio za klarinet, violončelo i klavir, a-moll Op. 114

Antonín Dvořák: Klavirski trio „Dumky“ u e-molu op. 90

Maurice Emmanuel: Sonata za klarinet, flautu i klavir op. 11

Carl Reinecke: Trio za obou, hornu i klavir u a-molu op. 188

Jacques Ibert: Pet komada za obou, klarinet i fagot

Max Reger: Serenada u G-duru za flautu, violinu i violu op. 141a

****Kvartet

Aleksandar Borodin: Notturno iz Gudačkog kvarteta br. 2

Anton Reicha: Sinfonico za četiri flaute op. 12

George Gershwin: Raspodija u plavom za kvartet klarineta
/arr. Ioan Dobrinescu/

Jan Sibelius: Andante Festivo za četiri violončela
/arr. Matteo Delfino/

*****Kvintet

Franz Schubert: Klavirski kvintet „Pastrmka“ u A-duru, D.667

Johann Christian Bach: Duvački kvintet op. 11

Gabriel Pierné: Pastorala op.14 br. 1 za duvački kvintet

Jacques Ibert: Tri kratka komada za duvački kvintet

Johannes Brahms: Klarinetski kvintet u b-molu op. 115

******Kamerni orkestar

Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija, A-dur br. 29 K.201

Gabriel Fauré: Pavana op. 50

Pozivamo ljubitelje muzike da nas posjete na Ivanovim koritima, i dođu da čuju dio ovog repertoara na javnim završnim koncertima na Cetinju (6. avgust) i u Podgorici (7. avgust). Više o događajima tokom kampa objavićemo uskoro. Pratite nas!