Ljetnji kamp za kamernu muziku održaće se deseti put zaredom na Ivanovim koritima od 30. jula do 7. avgusta 2021. Pripreme za jubilarno izdanje Ljetnjeg kampa za nas predstavljaju novi izazov i motivaciju. Nadamo se da ćemo ovogodišnji kamp održati u povoljnijim okolnostima, i da ćemo prevazići globalnu zdrastvenu krizu. Kao i prethodnih godina, obezbijedićemo otimalne uslove za rad i zajedničko muziciranje u jedinstvenom ambijentu Ivanovih korita i Nacionalnog parka Lovćen. Prijavni formular uz detaljne informacije objavićemo u februaru.