violinista

Violinista Marko Simović  je počeo da uči violinu kod svog oca Igora Simovića, violiniste i dirigenta. Već sa 15 godina upisao je Muzičku akademiju na Cetinju i diplomirao sa najvišim ocjenama. Kao stipendista Vlade Crne Gore, magistrirao je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Nastavio je da se usavršava u zemlji i inostranstvu kod profesora: Emil Kamilarov, Dina Šnajderman, Irina Jašvili, Florijan Balaž, Sergej Kravčenko, Aleksandar Ostrovsky. U nekoliko navrata nastupao je sa gudačkim kvartetom “Rubicon”, pijanistima Nikolom Vučkovićem, Tatjanom Prelević, Bojanom Martinovićem, violinistima Romanom Simovićem, Miranom Begićem, Sergejem Smbatijanom, orkestrom Camerata Akademika i dr. Trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta umjetnosti u Novom Sadu. Nastupa na brojnim scenama i festivalima, kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Njemačkoj i Belgiji. Dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima. Jedan je od osnivača klavirskih trija Luminis i Triangulum.

Član je Crnogorskog simfonijskog orkestra. Angažovan je takođe kao koncert-majstor festivalskog orkestra “Operosa” u Herceg Novom i kamernog orkestra Ljetnjeg kampa za kamernu muziku, od osnivanja. Od 2003. aktivno se bavi pedagoškim radom, predaje violinu u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” u Podgorici.