Na kampu mogu da se prijave muzičari od 14 godina; ne postoji gornja granica.